Tag: Ghul

Results

  • Francis "Jemma" Kaminski Jr

    Z wyszkolenia pilot Skyknightów, w trakcie wojny w Wietnamie przeskakiwał w miarę potrzeb na Sea Knighty. Takie przeskakiwanie szybko przyniosło konsekwencje: zestrzelony przeżył dzięki akcji ratowniczej Kencie. Zdiagnozowany z łagodnym PTSD(ot, lekarz …